01 Πράσινη Αθήνα

01 Πράσινη Αθήνα

Η «Πράσινη Αθήνα», δεν είναι προεκλογική υπόσχεση. Είναι θέμα επιβίωσης και εφαρμογής άμεσων λύσεων. Το πράσινο για εμάς δεν είναι εργολαβία, είναι ζωή.

Εφαρμόζουμε άμεσο πρόγραμμα φύτευσης 25.000 δέντρων σε βάθος πενταετίας (5.000 δέντρα/έτος). Δημιουργούμε Πράσινες Ζώνες. Διευρύνουμε στην πράξη τους Χώρους Πρασίνου και αναπτύσσουμε την περιβαλλοντική συνείδηση.

Σχεδιάζουμε:

  • Πρόγραμμα Φύτευσης τουλάχιστον 25.000 Δέντρων Ξηρικής Αντοχής σε κάθε Γειτονιά (5ετία 2024-2028). Η Αθήνα έχει μόνο 11% της έκτασης της καλυμμένο με δέντρα όταν ο μέσος όρος είναι στο 30%. Από τον μέσο όρο των 1.000 ετήσιων φυτεύσεων δέντρων την τελευταία τετραετία κάνουμε το άλμα ζωής στα τουλάχιστον 5.000 νέα δέντρα κάθε χρόνο.
  • Πράσινες Διαδρομές. Κατόπιν διαβούλευσης με τους κατοίκους και μελετών, θα επιλεχθούν τμήματα δρόμων-αδιέξοδων τα οποία θα κλείσουν για την κυκλοφορία οχημάτων και θα δεντροφυτεύουν και από τις δύο μεριές. Έτσι δημιουργούνται σε πολλές περιοχές σημεία με έντονο πράσινο και ασφαλή χώρο για παιχνίδι των παιδιών.
  • Συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και το ΓΕΩΤΕΕ για τη χρήση καινοτόμων μεθόδων και τη βέλτιστη επιλογή δέντρων και θάμνων με σκοπό την ανθεκτικότητα στην περίοδο της κλιματικής κρίσης.

Μαζί θα δημιουργήσουμε μία πιο πράσινη Αθήνα

ΑΘΗΝΑ ΤΩΡΑ All Rights Reserved.