10 Οικονομικά Δήμου – Διαφάνεια

ΔΙΝΟΥΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ στους πολίτες.

 

Προωθούμε τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και τη λογοδοσία για τη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου και εξασφαλίζουμε αποτελεσματική χρήση τoυ δημοσίου χρήματος. 

Βασικές μας δεσμεύσεις είναι η υγιής και διαφανής οικονομική διαχείριση, η προώθηση επενδύσεων, η ενίσχυση της μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας και η διασφάλιση διαφάνειας στη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, δημοσιεύοντας αναλυτικές εκθέσεις και απολογισμούς.

Σχεδιάζουμε:
  • Ξεκινούμε αμέσως από το 2024 την πλήρη ή σχεδόν πλήρη απορρόφηση των διαθέσιμων επιχορηγήσεων για επενδύσεις στον Δήμο Αθηναίων. Η απαράδεκτη κατάσταση του 2020-2023 όπου απορροφάται μόλις το 20%-30% των επιχορηγήσεων σταματάει εδώ.
  • Ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή λογοδοτούν στους πολίτες και διαβουλεύονται μαζί τους. Για αυτόν τον σκοπό αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε Δείκτες Παρακολούθησης Προόδου Εφαρμογής για τις πολιτικές και τα έργα που υλοποιεί ο Δήμος. Δημιουργία Γραφείου Ενημέρωσης Δημοτών/ Επιχειρήσεων, το οποίο λειτουργεί κυρίως ψηφιακά.
  • Ανάπτυξη συστήματος συμμετοχικού σχεδιασμού και προϋπολογισμού με το οποίο θα αποτυπώνονται τα αιτήματα των κατοίκων για έργα στην γειτονιά τους και θα υλοποιούνται βάσει συγκεκριμένου προϋπολογισμού που θα διατίθεται για τον σκοπό αυτό.

ΔΙΝΟΥΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ στους πολίτες.

ΑΘΗΝΑ ΤΩΡΑ All Rights Reserved.