16 Ενεργός γήρανση στη Ζωή της Πόλης

ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ δίπλα στους μεγαλύτερης ηλικίας συμπολίτες μας.

Ενδιαφερόμαστε για τη φροντίδα, τη διασύνδεση και την ομαλή προσαρμογή των μεγαλύτερων σε ηλικία δημοτών, στην κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα της πόλης και της γειτονιάς τους.

  • Ξανασχεδιάζουμε τις δράσεις των Λεσχών Φιλίας με βάση τη διερεύνηση αναγκών από τους ίδιους τους κατοίκους μεγαλύτερης ηλικίας και αυξάνουμε τις Λέσχες Φιλίας από 25 σε 30.
  • Διευρύνουμε τις υπηρεσίες που παρέχονται στις Λέσχες με υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής, δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας και ψυχοκοινωνικής στήριξης. Σύνδεση με τα πολυδύναμα Δημοτικά Ιατρεία για την εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης μακροχρόνιων ασθενειών.
  • Υπογράφουμε σύμφωνο συνεργασίας με τα αθλητικά σωματεία και τους συλλόγους της πόλης για τη δημιουργία και επέκταση τμημάτων άσκησης και άθλησης για τις Αθηναίες και τους Αθηναίους 65+.
  • Ξεκινάμε συνεργασία με ευρωπαϊκά προγράμματα για τη στήριξη της ενεργού γήρανσης μέσα από εθελοντικές δράσεις και δράσεις κοινωνικής ωφέλειας.
  • Εισάγουμε καινοτόμα προγράμματα που συνδέουν τους χώρους δημοτικών φορέων και υπηρεσιών, με την κοινωνική πρόνοια, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να εξυπηρετηθούν για θέματα κοινωνικής πρόνοιας σε πολλαπλά σημεία.
  • Υλοποιούμε πρόγραμμα επανεκπαίδευση των υπαλλήλων των υπηρεσιών ως προς τους τρόπους με τους οποίους οι μεγαλύτερης ηλικίας δημότες μπορούν να διευκολυνθούν σε θέματα προσβασιμότητας, μετακίνησης και εξυπηρέτησης των αναγκών τους.

ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ δίπλα στους μεγαλύτερης ηλικίας συμπολίτες μας.

ΑΘΗΝΑ ΤΩΡΑ All Rights Reserved.