05 Στέγη για όλους

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ το στεγαστικό πρόβλημα.

Άμεση μετατροπή δημοσίων κτιρίων σε Κοινωνική Κατοικία και κίνητρα για επιστροφή μόνιμων κατοίκων και νέων ζευγαριών σε γειτονιές του κέντρου.

Βάζουμε όρια στην ανεξέλεγκτη βραχυπρόθεσμη μίσθωση και την άκρατη τουριστικοποίηση που δοκιμάζει τα όρια αντοχής πολλών περιοχών της πόλης μας.

Σχεδιάζουμε:
  • Συνεργαζόμαστε με την πολιτεία, προκειμένου να δοθούν κίνητρα ανακατασκευής παλιών διαμερισμάτων, τα οποία θα διατεθούν ως κοινωνική κατοικία, με χαμηλό ενοίκιο. Εγκαταλελειμμένα δημόσια κτίρια θα αξιοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο.
  • Συνεργαζόμαστε με την κεντρική κυβέρνηση για αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.
  • Εφαρμόζουμε έξυπνες πολιτικές διαχείρισης των τουριστικών ροών βραχυχρόνιας μίσθωσης, έτσι ώστε αυτές να κατευθύνονται σε όλη την έκταση του Δήμου και να μην επιβαρύνουν υπέρμετρα συγκεκριμένες γειτονιές. Συνεργαζόμαστε με τις διεθνείς πλατφόρμες για να εφαρμοστούν αυτές οι πολιτικές κατανομής ροών.
  • Εκπονούμε μελέτη προσδιορισμού της φέρουσας τουριστικής ικανότητας κάθε Δημοτικής Κοινότητας και των ορίων τουριστικών καταλυμάτων.
  • Εφαρμόζεται δημοτικό τέλος βραχυχρόνιας μίσθωσης το οποίο θα είναι υψηλότερο στις γειτονιές με μεγαλύτερη επιβάρυνση. Τα έσοδα από αυτό το τέλος χρησιμοποιούνται για την ανακαίνιση κτιρίων του Δήμου και την παροχή τους στην αγορά, ώστε να αυξηθούν τα διαθέσιμα κτίρια για τους κατοίκους.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ το στεγαστικό πρόβλημα.

ΑΘΗΝΑ ΤΩΡΑ All Rights Reserved.