03 Καθαριότητα

ΚΡΑΤΑΜΕ την πόλη μας καθαρή και λαμπερή.

Η καθαριότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ποιότητας ζωής στην πόλη.
Είναι λοιπόν υποχρέωσή μας να δημιουργήσουμε έναν ακόμα πιο καθαρό δήμο για όλους τους κατοίκους.

Έχουμε σχέδιο για «έξυπνη» Βελτίωση Συλλογής Απορριμμάτων και προωθούμε την Ανακύκλωση με αποδοτικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των δημοτών. 

Για μια Αθήνα που λάμπει.

 

Οι ολοκληρωμένοι τομείς/δράσεις για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι συνοπτικά οι εξής:

 

 • Πολιτική Πρόληψης: Πρόγραμμα Πρόληψης με ειδικό σχεδιασμό για κάθε Δημοτική Κοινότητα. Έμφαση θα δοθεί:
  α) στην πρόληψη δημιουργίας αστικών αποβλήτων
  β) στην αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων με δωρεές σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
  γ) στην υλοποίηση εθελοντικού προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης, με παροχή από τον Δήμο αντίστοιχων κάδων
  δ) στην υποστήριξη των επαγγελματιών ξενοδοχείων και εστίασης προς την πολιτική του Zero Waste με παροχή αντίστοιχων κάδων κομποστοποίησης.
 • Πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης: Υλοποιείται μέσα από:
  α) Δημοτική πλατφόρμα ανταλλακτικής οικονομίας για επιχειρήσεις / νοικοκυριά.
  β) Δημοτικό κέντρο δημιουργικής επανάχρησης υλικών (ΚΔΕΥ)
 • Καφέ κάδος / βιοαπόβλητα: Ο Δήμος Αθηναίων έχει την υποχρέωση από τον νόμο 4819/2021 να επεκτείνει τον καφέ κάδο στο σύνολο του. Κάτι που σε ελάχιστο βαθμό έπραξε. Εάν ο Δήμος είχε επεκτείνει τον καφέ κάδο στο 100% των αντίστοιχων απορριμμάτων τότε τουλάχιστον 50.000 τόνοι απορρίμματα κάθε χρόνο θα γίνονταν εδαφοβελτιωτικό υψηλής ποιότητας.
  Με αυτόν τον τρόπο ο Δήμος Αθηναίων θα εξοικονομούσε από την χαμηλότερη τιμολόγηση διάθεσης των απορριμμάτων περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει επέκταση του καφέ κάδου στο 100% του Δήμου από το 2024, για χωριστή συλλογή των αποβλήτων τροφίμων/ πρασίνων από κήπους, πάρκα και δρόμους.
 • Ανακυκλώσιμα και άλλα υλικά: Επανασχεδιάζουμε την ολοκληρωμένη διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών. Συμβάλλουμε ενεργά στους στόχους της ανακύκλωσης με:
  α) Δημοτικό Πράσινο Σημείο & των Γωνιές Ανακύκλωσης
  β) πιλοτικό πρόγραμμα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με ειδικά σχεδιασμένους κάδους για διαχωρισμό απορριμμάτων σε 4 διαφορετικές ροές (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί). Για τα νοικοκυριά εφαρμόζεται πρόγραμμα παροχής διαχωριστικών κάδων.
  γ) εγκατάσταση κάδων για 4 διαφορετικές ροές σε δημοτικά κτίρια & αθλητικές εγκαταστάσεις.
 • Υλοποίηση συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετάω – ΠΟΠ» και «Επιβραβεύομαι Όσο Διαλέγω – ΕΟΔ». Σε πολίτες/ επιχειρήσεις που ανακυκλώνουν κατά 50% δίνουμε μείωση στα ανταποδοτικά τέλη κατά 25%.
 • Σχολεία: Εφαρμόζουμε πρόγραμμα ανακύκλωσης εντός των σχολικών μονάδων —όπως επιβάλλει ο νόμος 4819/2021 τον οποίο ο Δήμος δεν εφάρμοσε αυτή την τριετία— έτσι ώστε 100.000 μαθητές να εκπαιδεύονται βιωματικά και καθημερινά στην ανακύκλωση.

ΚΡΑΤΑΜΕ την πόλη μας καθαρή και λαμπερή.

ΑΘΗΝΑ ΤΩΡΑ All Rights Reserved.