06 Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ μια πόλη που φροντίζει.

Η κοινωνική πολιτική είναι ο φτωχός συγγενής των δημοτικών πολιτικών. Εμείς την κάνουμε κεντρική πολιτική. Χωρίς κοινωνική συνοχή δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν υπάρχει ευημερία. Οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν πρέπει να δρουν μόνον κατόπιν εορτής αλλά προληπτικά. 

Οι κοινωνικές υπηρεσίες χρειάζονται δραστική ενίσχυση με κατάλληλο προσωπικό. Για αυτό και προσαρμόζουμε κατάλληλα τον προϋπολογισμό του Δήμου. Δεν περιμένουμε μόνο το ΕΣΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής με τις χρονοβόρες διαδικασίες. 

Δημιουργούμε νέα προγράμματα για την προστασία και υποστήριξη όλων των δημοτών και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων όπως ηλικιωμένοι, ΑμεΑ, άνεργοι, μετανάστες & πρόσφυγες, χρήστες ουσιών.

Σχεδιάζουμε:
 • Ενεργοποιούμε ξανά το πρόγραμμα για την Κοινωνική Κατοικία με εύρεση και ενοικίαση κλειστών διαμερισμάτων για ευάλωτους οικονομικά συμπολίτες.
 • Κανένας άστεγος στον δρόμο. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου προχωράμε σε διευρυμένο πρόγραμμα για ένταξη των αστέγων σε πρόγραμμα κατοικίας και εργασιακής-κοινωνικής ενσωμάτωσης. Εντατική συνεργασία για αυτό το θέμα με ομάδα εξειδικευμένων κοινωνικών λειτουργών για να πείσουν τους άστεγους να μπουν στο πρόγραμμα.
 • Εγκαινιάζουμε πιλοτικά τον θεσμό της υποστηριζόμενης στέγης για εξαρτημένα άτομα λόγω σωματικής ή ψυχικής αναπηρίας.
 • Διευρύνουμε και ενισχύουμε τις δημοτικές υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης των κατοίκων της πόλης με παροχή ολοκληρωμένων (integrated) υπηρεσιών σε ένα σημείο (one stop shop) σε κάθε Δημοτική Κοινότητα.
 • Αναβαθμίζουμε τα Πολυδύναμα Δημοτικά Ιατρεία και τα αξιοποιούμε για την επέκταση των Κέντρων Κοινότητας με διευρυμένες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης σε όλες τις Κοινότητες.
 • Αναβαθμίζουμε τα Πολυδύναμα Δημοτικά Ιατρεία και τα αξιοποιούμε για την επέκταση των Κέντρων Κοινότητας με διευρυμένες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης σε όλες τις Κοινότητες.
 • Αναπτύσσουμε τη συνεργασία του δήμου με ΟΚΑΝΑ και ΚΕΘΕΑ για τον συντονισμό των δράσεων που απευθύνονται σε εξαρτημένα άτομα στον δρόμο ή στις δομές φιλοξενίας εξαρτημένων. Δημιουργούμε περισσότερους χώρους εποπτευόμενης χρήσης, ώστε οι χρήστες να μην πεθαίνουν στον δρόμο.
 • Δημιουργούμε Κοινωνικά Παντοπωλεία σε κάθε Δημοτική Κοινότητα.
 • Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, αυξάνονται τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία ή σε χώρους του Δήμου για να πετύχουμε μεγαλύτερη ενσωμάτωση των μεταναστών και ειδικά των παιδιών, στην ελληνική κοινωνία.
 • Προχωράμε στη δημιουργία Δικτύου Κοινωνικής Ανθεκτικότητας & Καινοτομίας το οποίο δραστηριοποιείται στα πεδία της Διά Βίου Μάθησης, της Υγείας-Πρόνοιας-Αναπηρίας, της προσιτής Στέγασης και της Απασχόλησης ατόμων που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Αξιοποιούμε για το Δίκτυο τις προβλέψεις των νόμων 4412/2016 και 4430/2016 για την οργανωμένη εγκατάσταση Κοινωνικών Επιχειρήσεων.
 • Παρέχουμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις δωρεάν ή με χαμηλό κόστος νομική υποστήριξη σε ευάλωτους συμπολίτες μας.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ μια πόλη που φροντίζει.

ΑΘΗΝΑ ΤΩΡΑ All Rights Reserved.