Δρούλια Παναγιώτα (Τέτα)
Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός, Κοινοτική Σύμβουλος 6ης Κοινότητας Δ. Αθηναίων
Brief info

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Phone: 6932831447

Η Τέτα Δρούλια γεννήθηκε στην Κυπαρισσία-Μεσσηνίας. Είναι κάτοικος Αθηνών, περιοχή Αγ. Παντελεήμονα Αχαρνών. Κατέχει πτυχίο Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ενώ έχει μεταπτυχιακό σε θέματα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού από τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Έχει παρακολουθήσει ετήσια προγράμματα Θεατρικής Αγωγής, προγράμματα σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα Ευρωπαϊκών χωρών (Maastricht, Γαλλία, Αγγλία, Βαρκελώνη), προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πρόληψης Ναρκωτικών, Ψυχικής Υγείας του Παιδιού, Οργάνωσης και Διοίκησης του Σχολείου, Περιφερειακής Ανάπτυξης & Πολιτικής και πολλά άλλα.

Διετέλεσε Προϊσταμένη Μαθητικών Θεμάτων Δ/νσης Σπουδών Δ.Ε στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Αναπληρώτρια του Διευθυντή της Διεύθυνσης Σπουδών Δ.Ε. Υπουργείο Παιδείας, Yπεύθυνη Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Διευθύντρια σε Σχολικές μονάδες Δ.Ε, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του 1ου Γραφείου Δ.Δ.Ε. Γ΄Αθήνας, μέλος ομάδας εργασίας για τη σύνταξη του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Δράση Ε3,2 « Αξιολόγηση του εκπ/κου έργου των εκπ/κών κ.α» ΥΠΔΒΜΘ, μέλος του Συμβουλίου Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) με τριετή θητεία, μέλος οργανωτικής ή επιστημονικής επιτροπής επιστημονικών ημερίδων ή συνεδρίων οργανωμένων από Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., επιστημονικές ενώσεις & επιστημονικούς φορείς, μέλος στην Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων και σε επιτροπές Βαθμολογκών Κέντρων, Υπεύθυνη λειτουργίας Ενισχυτικής Διδασκαλίας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, Υπεύθυνη έργου για το «Πρόγραμμα εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» κ.α.

Από το 2016 προσφέρει εθελοντικά τις Υπηρεσίες της στο Δήμο Αθηναίων ως Σύμβουλος σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής. Υλοποίησε Προγράμματα Προληπτικής Ιατρικής σε Σχολεία Π.Ε & Δ.Ε. του Δήμου Αθηναίων καθώς και ευαισθητοποίησης εκπ/κων σε θέματα Πρώτων Βοηθειών με πιστοποιημένους εκπαιδευτές. Τέλος, είναι μέλος της Σχολικής Επιτροπής Δ.Ε. του Δήμου Αθηναίων (εθελοντικά) από το 2017.

ΑΘΗΝΑ ΤΩΡΑ All Rights Reserved.