Παρίσης Γιώργος
Captain MMa, Msc, Md Shipping Instructor - Tourism Specialist - Μέλος κεντρικής επιτροπής Ε.Δ.Ε.Μ
Brief info

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Ο Παρίσης Π. Γιώργος είναι διπλωματούχος Πλοίαρχος Ε.Ν – Master Mariner, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (M.Sc) στο Marine Engineering Management από το Πανεπιστήμιο του Greenwich (U.K). Διαθέτει συνολική εικοσαετή ειδικότερη εμπειρία στην οργάνωση υψηλών υπηρεσιών τουρισμού σε High-Net-Worth Individuals και Ultra High-Net-Worth Individuals σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και εμπειρία στη διοίκηση και συντονισμό tailor-made προγραμμάτων στο Ιστορικό κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, σε Τουρισμό υψηλού επιπέδου. Έχει απασχοληθεί ως υψηλόβαθμο στέλεχος Yachting, ως Yacht Account Manager σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία και από το 2009 έως και σήμερα ως καθηγητής σε προγράμματα Bachelors και Master of Science του Πανεπιστημίου Greenwich της Μεγάλης Βρετανίας και της Ναυτικής Ακαδημίας του Southampton. Διαθέτει εκτενέστατη εμπειρία σε θέματα Τουριστικού και Ναυτιλιακού σχεδιασμού, καθώς έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση σημαντικού αριθμού μελετών Τουριστικών και Ναυτιλιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως και εταιρικών μελετών με αντικείμενο τον θαλάσσιο τουρισμό. Επιπρόσθετα, έχει συμμετάσχει ως σύμβουλος στην εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για την υλοποίηση τουριστικών επενδύσεων ιδιωτικών φορέων του εξωτερικού. Γνωρίζει άπταιστα αγγλικά και είναι πλήρως εξοικειωμένος με τη χρήση εφαρμογών πληροφορικής.

Αφήστε ένα σχόλιο

ΑΘΗΝΑ ΤΩΡΑ All Rights Reserved.