Σακελλαρίου Θεοπίστη (Πέπη)
Πληροφορικός - Πρ. Κοινοτική Σύμβουλος στη 2η Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων
Brief info

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η Πέπη Σακελλαρίου μεγάλωσε στο Παγκράτι και είναι μόνιμη κάτοικος του Μετς. Για δύο θητείες ήταν Σύμβουλος της 2ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων, όπου έδειξε αφοσίωση στις αρχές της διαβούλευσης και λογοδοσίας με τους κατοίκους της Κοινότητας για ζητήματα που τους αφορούσαν, όπως π.χ. διαμόρφωση δημοσίων χώρων, ελεγχόμενη στάθμευση, ωράριο λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κλπ., δίνοντας έμφαση στην ανάδειξη προτάσεων τους, για θέματα Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής τους. Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος «Παιδική Στέγη» και μέλος της Λέσχης Φιλίας Παγκρατίου. Οι σπουδές της είναι στα πεδία της Διοίκησης και Οικονομίας, της Επιστήμης, της Πληροφορικής καθώς και της Δημοσιογραφίας, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Εργάζεται ως στέλεχος Πληροφορικής στο δημόσιο τομέα, με εμπειρία και ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Δραστηριοποιείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με παρεμβάσεις για ζητήματα πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος. Συμμετέχει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης για αντικείμενα του επιστημονικού της πεδίου, καθώς και σε ζητήματα Διακρίσεων στον Εργασιακό Χώρο, Διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση, Λήψης Αποφάσεων, Τεχνικών Διαπραγμάτευσης/Αντιπροσώπευσης, κ.ά. και είναι μέλος του τομέα Ψηφιακής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ.

Σημαντικότερος στόχος και για την Κοινότητα, παραμένει η ποιοτική αναβάθμιση και η διαρκής βελτίωση της κοινωνικής και προσωπικής ζωής των κατοίκων της Κοινότητας, δίνοντας το λόγο στους ίδιους για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων που αφορούν στο μέλλον τους.

Αφήστε ένα σχόλιο

ΑΘΗΝΑ ΤΩΡΑ All Rights Reserved.