Ανδρέας Γραμματικογιάννης: ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΘΗΝΑ ΤΩΡΑ

Άρθρο του Ανδρέα Γραμματικογιάννη, υποψήφιου δημοτικού συμβούλου, στην Εφημερίδα των Συντακτών 4/10/2023

Η Αθήνα μας απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί βιώσιμη πόλη. Η ζαφειρόπετρα στης γης το δαχτυλίδι που έλεγε ο Καβάφης κατάντησε να είναι μια πόλη απάνθρωπη. Ο θόρυβος, η ρύπανση, η έλλειψη πρασίνου και υποδομών, η εγκατάλειψη και η αδυναμία πρόσβασης σε κοινωνικές ομάδες δημιουργούν μια καθημερινότητα αφόρητη. Λύσεις υπάρχουν ώστε να μεταμορφωθεί σε μια έξυπνη, πράσινη και φιλόξενη πόλη; Για την επίτευξη του στόχου κρίνεται αναγκαία η συνεργασία της διοίκησης με τους τοπικούς φορείς, τον επιστημονικό κόσμο και τους πολίτες πάνω σε 6 βασικούς πυλώνες στρατηγικής.
Η Πράσινη πόλη με την αύξηση του πρασίνου στον αστικό χώρο, την βιώσιμη πολεοδόμηση, την ενοποίηση ακαλύπτων με τον υπόλοιπο κοινόχρηστο χώρο και μετατροπή τους σε «καρδίες πρασίνου», την μείωση της ηχορύπανσης με εφαρμογή νέων μεθόδων και υλικών. Π.χ. τα Superillas στη Βαρκελώνη αφορούν ένα δίκτυο πράσινων δρόμων και πλατειών, δημιουργώντας μίνι-γειτονιές, γύρω από τις οποίες κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα, ενώ στο εσωτερικό τους επιτρέπονται μόνο πεζοί, ποδηλάτες και οχήματα έκτακτης ανάγκης με πολύ χαμηλή ταχύτητα προκειμένου οι δρόμοι να είναι πιο ασφαλείς για τους κατοίκους.
Δίχτυ προστασίας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στην Λισαβώνα, ο δήμος με πόρους του ταμείου ανάκαμψης αγοράζει ακίνητα (στην Αθήνα το κτιριακό απόθεμα των τραπεζών αποτελεί μια σημαντική πηγή), τα ανακαινίζει και τα ενοικιάζει με χαμηλό ενοίκιο σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η αποκατάσταση και επανάχρηση του κτιριακού αποθέματος με όρους κοινωνικούς είναι αναγκαία και επιτακτική ακόμα και σε περιπτώσεις κοινωνικών και πολιτιστικών χρήσεων (παλιά, νεοκλασικά, εγκαταλελειμμένα κτίρια).
Η αστική κινητικότητα που αφορά αποδοτικά συστήματα δημόσιων μεταφορών και καλή συνδεσιμότητα σε ολόκληρη την πόλη, προωθώντας λύσεις ενεργητικής κινητικότητας και εξασφαλίζοντας ικανοποιητική προσβασιμότητα για κατοίκους και καθημερινά μετακινούμενους εργαζόμενους (πόλη των 15 λεπτών).
Η κυκλική οικονομία με βιώσιμη διαχείριση του νερού, σωστή διαχείριση των απορριμμάτων (π.χ. καφέ κάδοι στις λαϊκές αγορές και στις πυλωτές για κομποστοποίηση του οργανικού υλικού που περισσεύει)
Η πράσινη τεχνολογία και δικτύωση, για τη διαχείριση του περιβάλλοντος και τον έλεγχο της φέρουσας ικανότητας του χώρου, όπως για παράδειγμα του κτιριακού αποθέματος για τον έλεγχο – παρακολούθηση των χρήσεων γης και των εισροών και εκροών στην πόλη, με την χρήση της έξυπνης τεχνολογίας και συστημάτων «monitoring». Η χρήση των τεχνολογιών αυτών μπορεί π.χ. να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βοήθημα σε ανθρώπους με σοβαρές κινητικές αδυναμίες, που υπολογίζονται περίπου σε 100.000 άτομα μόνο στην Αθήνα. Ψηφιακές τεχνολογίες (ενημέρωση για τη θέση ραμπών, δήλωση εμποδίων, καταγραφή κτιρίων με προσβασιμότητα ΑμεΑ κτλ) μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό όπλο βελτίωσης της προσβασιμότητας και μετακίνησης των ανθρώπων αυτών.
Η δημιουργία σύγχρονων υποδομών, που να ενσωματώνονται με ασφάλεια και αειφορία στον αστικό σχεδιασμό (π.χ. πράσινες αναπλάσεις με αντιπλημμυρική συνιστώσα, κήποι νερού κτλ)

Ο Ανδρέας Γραμματικογιάννης είναι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Αφήστε ένα σχόλιο

ΑΘΗΝΑ ΤΩΡΑ All Rights Reserved.